Ta med familien til biblioteket og lag påskepynt.
Barn under skolealder må ha følge med en voksen.

Tidspunkt: Lørdag 17. mars kl. 11:00 – 13:00

Translate »